Jakość naszych rękawic hybrydowych EVAcare+ potwierdzają liczne certyfikaty. Rękawice pomyślnie przeszły badania z zakresu migracji globalnej i migracji specyficznej co pozwala na użytkowanie ich w kontakcie z żywnością oraz w gastronomii. Ponadto rękawice hybrydowe spełniają wytyczne dyrektywy 2007/19/WE, a także rozporządzenie WE nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej

Produkt jest wyrobem medycznym klasy I, zgodnym ze wszystkimi normami.